Privacyverklaring TraumaVRIJ ®Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je onze website https://www.traumavrij.nl bezoekt. In deze verklaring leg ik uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en onze klanten. We geven aan welke gegevens we verzamelen en voor welk doelen we ze gebruiken. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via info@traumavrij.nl.


TraumaVRIJ®, ook bekend onder de handelsnaam Evelyn Counselling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: Traumavrij, H.M. van Randwijklaan 18, 1462 XS Middenbeemster. Telefoon 06-29519683.

Evelyn Scholtens -van der Stok is de Functionaris Gegevensbescherming van Traumavrij® en Evelyn Counselling. 


De Privacyverklaring wordt voorafgaand aan de intake en eerste sessie de client digitaal toegezonden en kan deze altijd ook online inzien op www.evelyncounselling.nl en www.traumavrij.nl  Bij het aangaan van een samenwerking zal er door beide partijen een overeenkomst (contract) worden getekend. Deze overeenkomst zal worden verstuurd voordat de intake plaatsvindt zodat er voldoende tijd is om deze te lezen en eventuele vragen te stellen. 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Traumavrij® en Evelyn Counselling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam; - Geboortedatum; - Adresgegevens; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - .

Overige persoonsgegevens die jij als klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie,  zoals email en whatsapp, gegevens die je invult op de intake formulieren, tijdens de sessies en telefonisch. Wordt je klant? Dan zullen we je schriftelijk toestemming vragen om een dossier aan te maken.Bij het uitvoeren van eventuele juridische dienstverlening, waaronder in ieder geval inbegrepen incassowerkzaamheden, advisering, onderhandeling en het verlenen van bijstand in juridische procedures.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@traumavrij.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Traumavrij® en Evelyn Counselling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; (op dit moment niet van toepassing)

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor counsellingstrajecten en traumabehandelingen wordt een uitgebreid medisch dossier opgebouwd. Hiervoor vragen we je van te voren schriftelijk toestemming. 


`Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

TraumaVRIJ® en Evelyn Counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor alle cliënten geldt dat er een cliëntendossier wordt aangelegd, die ik verplicht ben 20 jaar te bewaren, waarin verslag wordt gelegd van de behandelsessies en gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld over eerdere behandelingen. Als behandelend therapeut/coach/counsellor ben ik de enige die toegang tot deze gegevens heeft. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Voor andere klanten is deze bewaartermijn kort, meestal 1 jaar.

- Personalia indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar

- Adres indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar

- Telefoonnummer indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald

- E-mailadres indien klant - 20 jaar, of zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief.


Delen van persoonsgegevens met derden

TraumaVRIJ® en Evelyn Counselling verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Naam en e-mailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens, worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en controleren van betalingen en belastingaangifte), en (indien van toepassing) met de email-provider waar vanuit de mailings worden verstuurd en met de bank indien er betalingen gedaan zijn. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Traumavrij® en Evelyn Counselling een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uw persoonsgegevens worden door Traumavrij®en Evelyn Counselling digitaal opgeslagen en beveiligd bewaard. Traumavrij® en Evelyn Counselling heeft hiervoor de vereiste beveiligingsmaatregelen genomen Traumavrij® en Evelyn Counselling werkt uitsluitend samen met partijen die de privacy van de persoonsgegevens waarborgt en hiervoor met ons een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. 

Let op: voor het inplannen van afspraken maak ik gebruik van Calendly. Wanneer je een afspraak inplant, verstrek je jouw gegevens rechtstreeks aan Calendly en zijn de privacyvoorwaarden van Calendly van toepassing. TraumaVRIJ® en Evelyn Counselling ontvangen alleen een melding van de geplande afspraak en delen zelf geen gegevens met Calendly.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TraumaVRIJ® en Evelyn Counselling gebruikt cookies op deze website om de gebruikerservaring optimaal te houden. Op de websites van Evelyn Counselling & Traumavrij® kunnen ook social media buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft Traumavrij® en Evelyn Counselling geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Mijn cookie voorkeuren aanpassen 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Traumavrij® en Evelyn Counselling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@traumavrij.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben nodigen wij je uit dit eerst kenbaar te maken bij Traumavrij® en Evelyn Counselling om te kijken of er gezamenlijk een oplossing te vinden is. Traumavrij® en Evelyn Counselling wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je over een klacht en met vragen daarover laten informeren bij de SCAG.  De SCAG- folder is aanwezig in de praktijk van Traumavrij® en Evelyn Counselling. 


Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze wet verplicht Traumavrij® en Evelyn Counselling het vijfstappenplan van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te volgen, als tijdens de gesprekken met de cliënt/deelnemer duidelijk wordt dat binnen de gezinssituatie huiselijk geweld plaatsvindt. U kunt ons protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op www.traumavrij.nl of opvragen via info@traumavrij.nl


Beveliging

TraumaVRIJ® en Evelyn Counselling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@evelyncounselling.nl of info@traumavrij.nl

De websites van Traumavrij® en Evelyn Counselling : www. traumavrij.nl  en www.evelyncounselling.nl maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Logo van TraumaVRIJ Symbool van vertrouwen en kwaliteit in traumatherapie, gebruikt bij klantbeoordelingen

Mijn ervaring met de therapie bij Evelyn kan ik alleen maar omschrijven als heel positief.


Ik heb er heel veel aangehad. 

Tijdens de eerste afspraak voelde ik mij meteen helemaal op mijn gemak en Evelyn is daadkrachtig, ze stelt de juiste vragen en luistert echt naar je. Ik heb mij echt gehoord gevoeld. de therapie heeft mij heel erg geholpen. Voor mij waren er maar een paar afspraken nodig en vanaf nu ga ik het weer zelf doen maar dat was zonder de therapie niet gelukt .

 

Petra