Stevige muur symboliseert de sterke bescherming die TraumaVrij biedt volgens de meldcode tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode Huiselijkgeweld en Kindermishandeling

De wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht professionals melding te maken als zij situaties signaleren waar huiselijk geweld of kindermishandeling plaatsvindt. 


Op deze pagina informeren wij je over het stappenplan van deze meldcode die Traumavrij hanteert.

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk Geweld lees je op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Stappenplan - Handelwijze van de Zorgverlener

  • Identificeren van signalen met behulp van de signalenkaart, waarbij de kind-check wordt toegepast om vroegtijdig kindermishandeling door volwassen cliënten te herkennen.
  • Overleg plegen met een collega of, indien nodig, met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • In gesprek gaan met de betrokkenen om zorgen te bespreken en informatie te verzamelen.
  • Evalueren van de ernst van de situatie. Bij twijfel direct contact opnemen met Veilig Thuis voor professioneel advies.
  • Een beslissing nemen, waarbij het afwegingskader in de meldcode de zorgverlener ondersteunt. 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling